Polityka prywatności.

Polityka prywatności bloga dzastina.pl

Niniejsza polityka prywatności  opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga pod adresem dzastina.pl. Administratorem strony jest Justyna Małyjurek. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności należy skontaktować się z administratorem strony wysyłając wiadomość na adres mamawoblokach@gmail.com.

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:
- Administrator (właściciel bloga) - Justyna Małyjurek
- Blog - blog dostępny jest na platformie Blogger pod adresem dzastina.pl
- Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, która przegląda treści  zawartości Bloga.
- Pliki cookies - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w         urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, smartfonie lub tablecie. Poza tym informacje można odczytywać przez system teleinformatyczny.

Dane osobowe

Przetwarzanie danych.
1. Administratorem danych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Justyna Małyjurek.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających ich zgodom, odebranych od Użytkowników za pomocą e-maila, newslettera, komentarza na blogu.
3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych przez Użytkownika.

Podanie danych przez Użytkownika.
4a. Podanie swoich danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
4b. Użytkownik, który nie wyrazi zgody na podanie swoich danych może utracić dostęp do niektórych funkcji bloga.

Gromadzenie danych przez Administratora.
5. Dane osobowe Administrator prowadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich osób trzecich.
6. Administrator nie udostępnia danych, przekazywanych mu przez Użytkownika jakimkolwiek podmiotom trzecim.
7. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż do momentu zamknięcia Bloga.

Podstawa przetwarzania danych.
8. Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia Użytkowników.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
c. prawo do przenoszenia danych
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga,
- dostosowanie zawartości strony do preferencji danego Użytkownika,
- w celach statystycznych,
- w celach marketingowych,
- korzystania z systemu komentarzy.

Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji własnej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoich urządzeniach końcowych Użytkownika, np. komputerze, smartfonie lub tablecie.
Dokonanie przez Użytkownika opisanych powyżej czynności może doprowadzić do tego, że korzystanie z Bloga może być utrudnione.

Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w celach jego aktywności na Blogu:
- kod śledzenia Google Analytics w celach analizy statystyki Bloga.

Pozostałe

- Na blogu będzie można znaleźć posty lub zdjęcia, w których pojawić się będą mogły linki do sklepów internetowych, stron producenta, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te będą prowadzić Użytkownika do stron, które należą i zarządzane są przez osoby trzecie. Administrator nie będzie odpowiadał za dostępność oraz jakość tych stron.
- W momencie gdy dojdzie do zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje opisanych zasad powyżej zostaną udostępnione na Blogu.

Dane zostają zapisane w bazie systemu Blogger, na którym znajduje się ten blog oraz w bazie systemu Disqus. Dane z Disqusa trafiają tam na podstawie twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O celach i czasie przetwarzania danych w systemie Disqus decyduje sam Disqus, a ja nie mam na to wpływu. 

Copyright © 2014 Dżastina - szczęśliwa mama , Blogger